پرورش تفکر افراطی در جامعه امریکایی

فرهنگی /
شناسه خبر: 482390

جان کلام در جایی نهفته است که قهرمان داستان تعریف می‌کند که چطور نخستین واکنش او به تماشای اول بار فرو ریختن برج‌های مرکز تجارت جهانی برصفحه تلویزیون فقط و فقط یک لبخند ناخودآگاه و شاید نفرت انگیز بود:

«لذتی بی‌حساب.» «بنیادگرای ناراضی» دومین اثر محسن حمید، نویسنده پاکستانی، شش سال بعد از واقعه یازده سپتامبر منتشر شد. کتاب تک‌گویی چنگیز جوان پاکستانی است که داستان مهاجرت خود به امریکا و تأثیر حادثه تروریستی نیویورک بر زندگی‌اش را در قالب خاطراتی برای فرد ناشناس امریکایی در قهوه‌خانه‌ای در لاهور بازگو می‌کند. این کتاب در عین حال نمایشگر جدال ابدی سنتگرایی شرق و مدرنیته غرب است که از این حیث یادآور آثار جومپا لاهیری و البته با دستمایه سیاسی بیشتر است. کتاب همچنین نشانگر نقش خواسته یا ناخواسته ایالات متحده در پرورش تفکرات افراطی در دل جامعه خود است. فروش میلیونی کتاب آن را به رتبه چهارم جدول هفتگی پرفروش‌ترین آثار داستانی کشور امریکا در نشریه نیویورک تایمز رساند.
بنیادگرای ناراضی
نویسنده: محسن حمید
مترجم: امیرحسین صادقی، حکیمه انتصاری
نشر: انتشارات مروارید