سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید بر حمایت شورای پنجم از شهردار منتخب، پرسشگری و پشتیبانی را موضع شورا دانست.

علی اعطا گفت: از ابتدای دوره پنجم موضع شورا نسبت به شهرداران پیشین همین بوده، به عبارتی شورای پنجم پشتیبان پرسشگر حناچی است.

وی افزود: شورا بر اساس وظایف نظارتی خود و از موضع نمایندگی مردم مسائل شهرداری را رصد و در مواقع لزوم مقرره‌گذاری می‌کند و براساس وظیفه ذاتی خود به عملکرد شهرداری نظارت می‌کند، شورای پنجم در نظارت جدی است و نظارت موثر، شانیت و حثیت شورا است و منافاتی میان پشتیبانی و نظارت وجود ندارد.

سخنگوی شورای شهر تهران بااشاره به خبر برخی رسانه‌ها در این باره، با تاکید بر اینکه فضای عمومی کشور به وحدت ،  همدلی و انسجام نیاز دارد گفت:‌ خیر و صلاح شهر و شهروندان تفرقه افکنی و القاء وجود شکاف نیست .

اعطا در خاتمه این را هم گفت که اخیراً ریاست شورا نیز در سخنرانی‌شان در همایش فصلی مدیران، بر لزوم حمایت همه جانبه از شهردار منتخب تاکید و از موضع رئیس نهاد نظارتی مطالبات شورا از شهرداری را مطرح کردند. این همان پشتیبانی پرسشگرانه است که مطرح کردم و نشان دهنده آن است که منافاتی میان نظارت و پشتیبانی وجود ندارد./ ایسنا