افتتاح کلینیک تخصصی مصدومان شیمیایی

فیلم /
شناسه خبر: 482344

عبدالرضا عباسپورمعاون بهداشت و درمان بنیاد شهید در مراسم افتتاح کلینیک تخصصی مصدومین شیمیایی بیمارستان ساسان با بیان اینکه برای درمان ایثارگران از تمام امکانات کشور استفاده می‌شود، گفت: در بخش درمان ایثارگران یک هرم سلامت تعریف شده است که از همه امکانات استفاده و تمام خدمات کیفی برای این کار ارائه شود.