سیدعباس صالحی با اعلام اینکه تمام ذینفعان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله خبرنگاران و هنرمندان مشمول طرح مسکن کارکنان دولت می‌شوند،‌ از مذاکره‌ای خبر داد که در این خصوص با وزیر راه و شهرسازی انجام شد.

«سیدعباس صالحی» روزچهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به رایزی نهای انجام گرفته با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درخصوص طرح تامین مسکن کارکنان دولت، افزود: مذاکره شد که ذینفعان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خبرنگاران و هنرمندان نیزهستند شامل این طرح شوند.

براساس قانون ساماندهی زمین و مسکن و قانون پس‌انداز مسکن، طرح تامین مسکن کارکنان دولت (تام کاد) که مورد تاکید رییس جمهوری است، بزودی عملیاتی و اجرایی می‌شود.

طرح تامین مسکن کارکنان دولت به این شیوه برنامه‌ریزی شده است تا کارمندان دولت وجوانانی که درخدمت دولت هستند از بدو خدمت از حقوق ماهیانه آنها کسر و به صندوقی واریز شود تا بعد از مدت زمانی مشخص کارمندان دولت صاحبخانه شوند.

فقط کاغذ فرهنگی مشمول ارز دولتی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: فقط کاغذ فرهنگی که شامل کاغذ مطبوعات و کاغد کتاب های غیر درسی است ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت می کنند بقیه کاغذها شامل ارز کالاهای نیمایی می شوند.

صالحی با تشریح فعالیت ها و کارهای انجام گرفته درخصوص واردات کاغذ، گفت: در سال‌های گذشته سالانه ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزارتن کاغذ به قیمت ۳۵۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون دلار وارد کشور می‌شد.

وی افزود: مجموع ارزی که در سال ۹۸ برای برای کاغذ فرهنگی (کاغذ مطبوعات و کتاب)، ۸۰ هزارتن معادل ۸۰ میلیون دلار است و کاغذ فرهنگی در مجموع کالاهای اساسی قرار دارد بقیه شامل کالاهای غیر اساسی و مشمول کالاهایی ارز نیمایی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: در سال ۹۷ کل کاغذ مشمول کلاهای اساسی بود اما در سال ۹۸ فقط کاغذ کتاب و مطبوعات شامل کالاهای اساسی است و ارز چهارهزار و ۲۰۰ می‌گیرد و مجموعه ارز در اختیار ۸۰ میلیون دلار است.

صالحی با اشاره به این تغییر گفت: این تفاوت، در مسیر تصمیم گیری و سامانه اتفاقاتی را ایجاد کرده است، اما تا پایان خرداد، ۲۵ هزار تن کاغذ معادل ۲۵ میلیون دلار از سوی سامانه ها تأیید شده که ۹ هزار تن کاغذ مطبوعات و ۱۵ و ۵۰۰ هزار تن متعلق به حوزه کتاب است./ ایرنا