دیدار پدر و پسر پس از ۳۷ سال در معراج الشهدا

فرهنگی /
شناسه خبر: 482246

پدر شهید محمدمهدی ماستری فراهانی با حضور در معراج الشهدا با پیکر پسر خود وداع کرد.

به نقل از خبرگزاری دفاع مقدس، پدر، خواهران و برادران شهید محمدمهدی ماستری فراهانی در معراج الشهدا با پیکر شهید خود وداع کردند. پدر این شهید بزرگوار از مبارزان انقلابی بود. سه دختر و سه پسر داشت که ۲ پسرش را به جبهه فرستاد.

شهید محمد مهدی ماستری فراهانی، فرزند محمد حسین، متولد سال ۴۱ در استان تهران است. او در سال ۶۲ و در عملیات والفجر ۴ به شهادت رسید، اما پیکر مطهرش در منطقه پنجوین ماند و در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. پیکر این شهید بعد از گذشت ۳۷ سال در جریان عملیات اخیر کمیته جستجوی مفقودین،تفحص و از طریق آزمایش DNA شناسایی شد.

کلمات کلیدی