همزمان با هفته قوه قضاییه سامانه ورود الکترونیک وکلا و کارشناسان به مراجع قضایی در مجمع قضایی شهید بهشتی افتتاح شد.امروز چهارشنبه با عنوان قوه قضاییه و استقلال و پایبندی قانون در پرتو ولایتمداری نامگذاری شده است.