تشکیل صندوق حمایت از مستأجران روی میز دولت

فیلم /
شناسه خبر: 482089

وزیر امور اقتصاد و دارایی از پیشنهاد جدید این وزارتخانه به رئیس جمهوری برای حمایت از مستأجران خبر داده و گفته است: راه اندازی صندوقی برای حمایت از مستأجران یکی از پیشنهاداتی است که برای رئیس جمهوری ارسال شده است