رشوه آمریکا به اعراب در معامله قرن/ واکنش ها به ماجرای درگیری پلیس با دختر جوان/ گزارشی کوتاه از حوادث