گلایه قطعه سازان از بد عهدی خودروسازان

فیلم /
شناسه خبر: 481974

خودروسازان با بدعهدی و پرداخت نکردن بیش از ۸۰درصد از مطالبات قطعه سازان، موجب کاهش تولید آنها شده اند.استان همدان، ۲۵ شرکت قطعه ساز دارد که خودروسازان کشور را پوشش می‌دهند.این شرکت‌ها سالانه صد‌ها هزار قطعه مختلف خودرو تولید می کنند؛ اما خودروسازان با بدعهدی و پرداخت نکردن بیش از ۸۰درصد از مطالبات قطعه سازان، موجب کاهش تولید آنها شده اند.