بندبازی میان آسمان خراش های نیویورک+تصاویر

حوادث /
شناسه خبر: 481707

خواهر و برادربندباز حرفه ای در مقابل چشمان حیرت زده مردم میان ساختمان های نیویورک بندبازی کردند.

بندبازی

به گزارش ایران آنلاین به نقل از میرر، این خواهر و برادر  حرکات محیرالعقول خود را در طبقه 25 آسمان خراش انجام میدان تایمز نیویورک انجام دادند.

نیویورک

«نیک و لیجان والندا» برای حفظ تعادل از چوب دستی های همیشگی استفاده کرده تا مانع سقوط خود به کف خیابان شوند.

«لیجان » دختر بند باز می گوید در طول اجرای کارش پس از لطف خدواند به موسیقی و نجواهایی که برادرش از طریق بی سیم با وی حرف می زد مسیر را طی کرده است.

---
---
---
---
---
---