متهمان حقوق بشر مدعیان انسانیت

فیلم /
شناسه خبر: 481631

رئیس قوه‌قضائیه: متهمان حقوق بشر در عرصه داخلی و بین المللی مدعیان انسانیت و آزادی هستند.رئیسی افزود: یکی از معیار‌های اصلی در فهم حقوق بشر احترام به اصل تفاوت در کنار اصل جهان شمولی است.