آیا دولت عامل اصلی افزایش نرخ ارز است؟

فیلم /
شناسه خبر: 481628

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در پاسخ به سوال مجری مبنی بر عاملیت دولت در افزایش نرخ ارز توضیحاتی بیان کرد