نهاوندیان: اولویت، کم‌کردن اتکا به درآمد‌های نفتی است و همه امکانات را برای افزایش تولیدات صادراتی کشور بسیج می‌کنیم.وی با ابراز خرسندی از آغاز عملیات ساخت منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه با همکاری بخش خصوصی افزود : با این روند پیش بینی می شود این طرح به سرعت عملیاتی و امکانات قابل توجهی را برای صادرات فراهم کند.