مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری:

انتشار لیست حقوق و مزایای مدیران صندوق بازنشستگی

اجتماعی /
شناسه خبر: 481371

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: سال‌های سال است که مردم خواهان انتشار عمومی حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های مدیران هستند، اما این امر مهم، همچنان در تعارفات دستگاه‌های قوای مختلف عملی نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است.

 سید میعاد صالحی درصفحه شخصی اینستاگرام خود تاکید کرد: این اولین بار است که میزان مجموع حقوق، مزایا، اضافه کار، کارانه، پاداش یک دستگاه اجرایی منتشر شد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم، دریافتی‌های چند ده میلیونی برخی از مدیران، قلب ما را هم مانند شما به درد می‌آورد. به ویژه مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشته و بیشتر به فکر جیب خودشان بوده‌اند تا جیب بازنشستگان.

صالحی با تاکید بر اینکه ما نسل سومی‌ها در حال عمل به قولمان برای شفافیت هستیم، تصریح کرد: سایر دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی و عمومی را نیز به چالش_اعلام_حقوق دعوت می‌کنیم تا شفافیت را نه در شعار که در عمل محقق کنند./ایرنا