بالاخره راز مثلث برمودا چیست

فیلم /
شناسه خبر: 481368

خیلی از ما از بچگی در مورد مثلث برمودا شنیده ایم. اینکه هرچیزی اعم از شی یا انسان وقتی به اون محدوده نزدیک می شود ناگهان ناپدید می شود، دانشمندان تابحال علت های متفاوتی برای این معما مطرح کردن اما واقعا راز این منطقه برمودا چیست؟