اجرای هیجان‌انگیز پرش روی چوب در عصر جدید

فیلم /
شناسه خبر: 481358

یکی از اجراهای برنامه دیشب عصر جدید به حرکات زیبای یک جوان اختصاص داشت که با انجام حرکات آکروباتیک روی یک چوب همه تماشاگران را به وجد آورد

کلمات کلیدی