اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی:

ضرورت اصلاح سیاست‌های مهاجرتی کشور

ضرورت اصلاح سیاست‌های مهاجرتی کشور

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در رابطه با مشکل کار کودک اتباع غیرایرانی گفت: در سال 84 مشکل کار کودک خارجی را نداشتیم و امروز با تعداد زیادی از کودکان کار اتباع خارجی روبرو هستیم. درحالی که بهزیستی نهادی دولتی و با بخشنامه مشخص است و تنها مسئول کودکان کشور است. وزارت کشور باید درباره کودکان کار خارجی تصمیم بگیرد و برای ما دستور عمل صادر کند.

 مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی  در رابطه با رفع مشکل کار کودک گفت: مداخلات بهزیستی در امر کودکان کار مهم است. اما این مداخلات باید منجر به از بین رفتن مشکل کودکان کار بشود. مشارکت نکردن آنها در مشاغل و عدم مشارکت آنها در کارهایی که نباید کودکان در اینگونه کارها مشارکت داشته باشند.این هم کار دولت و هم بخش خصوصی است و فعالیت هر دو گروه در این امر مورد نقد است.

وی در رابطه با آمار کودکان کار در ایران گفت: بیش از 13 هزار کودک در مراکز شبانه روزی وجود دارند که 82 درصد آنها تبعه خارجی هستند. ما معتقدیم سیاست های مهاجرتی کشور باید اصلاح شود.

وی افزود: ما تعداد زیادی از کودکان کار بازمانده از تحصیل را توانستیم به تحصیل برگردانیم اما باید فکری برای فقر خانواده کودکانی کرد که نیاز دارند کودکشان کار کنند./ایلنا
 

کپی