اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

به ما بگویید چگونه صفحه ای منتشرکنیم

به ما بگویید چگونه صفحه ای منتشرکنیم
اسماعیل علوی

درشرایط دشوارکنونی، مشکلات عدیده ای گریبان گیرمطبوعات کشور شده است، تا آنجا که دوگانه حیات وممات آنان به عنوان گزینه های هم ارز مطرح اند.

در این میان اما، حجم نه چندان قابل قبول فضاهای اختصاص یافته به تبیین وتدوین تاریخ و فرهنگ دفاع مقدس، موجب دغدغه فعالین این حوزه شده است. این دغدغه و نگرانی در وهله اول درتکاپوی یافتن پاسخ این سئوال است که چه غفلتی زمینه ساز این آسیب شده و دبیران صفحات با موضوع دفاع مقدس خود تا چه حد دربه وجود آمدن این وضعیت مقصرند؟ در مراحل بعدی نیز سئوالات دیگری مطرح است که به ترتیب به ذهن متبادر می شوند. ازجمله اینکه آیا این دست صفحات بدون نیازسنجی مخاطبین به کار خود ادامه داده یا می دهند؟ این دست سئوالات محصول نگرانی های خیرخواهانه و دغدغه‌های کارشناسانه و دوراندیشانه به فراخور موضوع است که پرداختن بدان ها می تواند به ارائه راه کارهای عملی و حفظ موقعیت وظرفیت های فعال موجود بیانجامد. چراکه  این ظرفیت ها یکی از راه های انتقال فرهنگ ایثاروازخودگذشتگی به نسل های بعدی بوده و پشتوانه اقتدارملی واستقلال کشور محسوب می شوند.

 وضعیت پیش آمده، اسباب کاهش اجباری شمارگان و صفحات نشریات به دلیل بحران کاغذاست.  پاسخی که به دورازواقعیت  نیست، اما اهمیت و ضرورت معرفی وانتقال فرهنگ ایثار به نسل حاضر و نسل های بعد را آنطور که باید تبیین نمی کند. اگر در اولویت بندی متن های قابل انتشار در شرایط دشوار امروز تجدید نظر صورت نگیرد ازکارآمدی فرهنگ  ایثار غفلت شده است. اشاعه فرهنگ هشت سال ایثار و فداکاری تاثیر قطعی برشاکله فرهنگی کشورداشته و با کمترین هزینه‌ به مهار بحران های اجتماعی کمک خواهد کرد.

صفحه «پایداری» روزنامه ایران با مخاطب قرار دادن اصحاب فکر و فرهنگ و اهالی رسانه، صادقانه خود را درمعرض نقد قرار داده و از کنشگران فردی و جمعی در حوزه فرهنگ ایثاردرخواست دارد تا با ارائه طریق، شرایط را برای نقش آفرینی موثرتردرچارچوب تبیین وترویج ارزش های خلاق ومعنوی که ریشه در دوران دفاع 8ساله دارند به نحوی تاثیر گذار فراهم نماید. ما بدون اینکه قصد و نیت جریان‌سازی‌ داشته باشیم، به جای انفعال و سیاست صبر و انتظار به فضای فکری و مدنی جامعه روی آورده ایم تا نقد ها و راهکارهای پیشنهادشده را بشنویم و آن ها را به نحو مطلوبی بازتاب دهیم.  پرسش های ما از شما این است:

  1. مسئولیت رسانه های مکتوب دراختصاص فضای مناسب به فرهنگ دفاع مقدس چه بوده والزامات متولیان این صفحات چیست؟ 2- توجه به کدام سوژه ها وقالب های رسانه ای در تهیه صفحه ای گیرا و اثرگذار در حوزه دفاع مقدس لازم است؟

 3- برای پرهیز از شعارزدگی و تکراری نشدن موضوعات چنین صفحاتی ، چه پیشنهادهایی دارید؟

پاسخ خود را به آدرس ذیل ایمیل نمایید تادر اولین فرصت درایران آنلاین منتشر شود.

alavi_yeganeh@yahoo.com

کپی