5 هزار واحد مسکن مهر پردیس در دست دلالان

فیلم /
شناسه خبر: 480962

علی اصغر جاودان فر مدیر اجرایی مسکن مهر پردیس گفت: در سالهای 95 و 96 واحدهایی در فازهای مختلف افتتاح شده است که حدود 5 هزار واحد در فازهای 8 و 11 وجود دارد که با وجود قابل سکونت بودن تاکنون مالکان آنها نسبت به تحویل واحد و گرفتن کارت قسط بانک اقدام نکرده اند. وی از وجود حدود ۵ هزار واحد در دست دلالان مسکن خبر داد و گفت: دلالان یک ماه فرصت دارند تکلیف واحد را مشخص کنند.