عربستان سعودی عضو کامل FATF شد

بین الملل /
شناسه خبر: 480890

عربستان سعودی به‌عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد.

 عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. این گروه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد.

حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تأیید شد.

پیوستن بهFATF به تلاش های عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی و افزایش آن کمک می کند.

پیوستن عربستان به FATF به دنبال خلاصی آن از قرار گرفتن در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا صورت گرفت. این اقدام اتحادیه اروپا پس از مخالفت همه 28 عضو این اتحادیه به جز یکی متوقف شد و موانع قانونی بیشتر برای بانکها در تجارت با عربستان را کاهش داد./تسنیم

کلمات کلیدی