گزارش میدانی از هدف قرار گرفتن پهپاد امریکایی و گفتگو با شهروندان تهرانی نشان می دهد علاوه بر افکار عمومی، رسانه های آمریکایی نیز ادعای ترامپ را مورد تمسخر قرار می دهند.