پلیس ونزوئلا در شمال کشور بیش از ۱۴۰ کیلوگرم کوکائین را کشف و ضبط کردند.

کوکائین

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از سازمان ملی مبارزه با مواد مخدر، این محموله در هواپیمای سبک با شماره ثبت آمریکا قرار داشت.

هواپیما آمریکا


هواپیمایPiper PA-31 ۱۵ ژوئن در باند غیر مجاز در روستای لس پدروس در ایالت فالکون ونزوئلا مشاهده شد. در این هواپیما ۱۲۵ پاکت کوکائین با وزن کلی ۱۴۳.۷ کیلو قرار داشت. در اطراف آن نیز کامیون، دو موتور سیکلت وتانکرهای سوخت هواپیما که به نظر برای قاچاقچیان و با هدف حمل و نقل بوده، پیدا شده است.
رئیس سازمان مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان کرد که این افراد سعی داشتند شماره ثبت هواپیما را به شماره ونزوئلایی تغییر دهند تا توسط سازمان های مربوطه کنترل نشوند./اسپوتنیک