رئیس ادارۀ حفاظت محیط زیست مهاباد از نجات یک جوجه لک لک گرفتار در میان کابل های برق خبر داد.

لک لک

سخنور با قدردانی از تلاش ماموران برق شهرداری مهاباد گفت: این جوجه لک لک که در میان کابل های تیر چراغ برق در این شهرستان گرفتار شده بود پس از چند ساعت تلاش بی وقفه نجات یافت.

محیط زیستنجات جوجه لک لک با تلاش ماموران برق شهرداری مهاباد

وی اضافه کرد: این جوجه لک لک پس از رهاسازی از میان کابل ها در اداره دامپزشکی مهاباد مداوا و پس از بهبود کامل به طبیعت بازگردانده می شوند./صداو سیما