طرح سراسری برخورد با اراذل و اوباش

عکس /
شناسه خبر: 480030

اولین مرحله اجرای طرح سراسری برخورد با اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس روز چهارشنبه با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در فرماندهی پلیس امنیت عمومی تهران برگزار شد.