19 مصدوم در انفجار گاز بوکان

حوادث /
شناسه خبر: 480021

انفجار کپسول ال پی جی در یک دستگاه خودرو سواری پیکان در یک منزل مسکونی واقع در شهر بوکان باعث مصدومیت 19 نفر شد.

انفجار کپسول گاز

---
---
---
---
---
---
---
---