قائم مقام هما گفت:با توجه به محدویتی که عربستان در پروازهای حج امسال اعمال کرد تمام پروازهای حج امسال توسط هما انجام می شود.

به گزارش ایران آنلاین/ حسن قاسمی افزود:به همین دلیل تمام هواپیماهای ایران ایر در اختیار پروازهای حج قرار میگیرد و پروازهای خارجی هما در این مدت به شرکت های دیگر واگذار می شود.

قاسمی گفت: پروازهای خارجی که برای آن بلیت فروشی کرده ایم به شرکت های دیگر منتقل می شود اما پروازهای داخلی هما همچنان با هواپیماهای این شرکت انجام می شود.

به گفته قاسمی در سالهای گذشته 50 درصد پروازها را هواپیمایی سعودی انجام می داد اما امسال 50 درصد سعودی را هم ایران ایر باید انجام دهد و 100 درصد پروازها با هما انجام می شود.
قائم مقام هما گفت: پروازهای حج از 17 استان انجام می شود.شروع پروازها از 17 تیر و پروازهای برگشت 26 مرداد خواهد بود.