محمد مُرسی؛ از آغاز تا پایان

فیلم /
شناسه خبر: 479817

مُرسی، اولین رئیس جمهور پس از انقلاب مردم مصر علیه حسنی مبارک بود، که در پی اعتراضات خیابانی موسوم به جنبش تمرد، توسط ارتش این کشور برکنار شد

کلمات کلیدی