پایان کار شمشیربازی ایران در قهرمانی آسیا

ورزشی /
شناسه خبر: 479659

تیم فلوره زنان و اپه مردان در مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا به ترتیب یازدهم و سیزدهم شدند.

در آخرین روز از مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در ژاپن، رقابت اپه تیمی مردان و فلوره تیمی بانوان برگزار شد که ایران در اپه سیزدهم شد و در فلوره هم در رده یازدهم قرار گرفت.

برای تیم فلوره بانوان، الهه قهرمانی، هانیه خوشخواهی و سروناز مرتضوی به رقابت پرداختند.

برای تیم اپه مردان هم محمد علی کیهانی، محمد اسماعیلی و علی یعقوبیان بازی کردند.

*نتایج ایران به شرح زیر است:

اپه تیمی مردان

مرحله یک هشتم نهایی:

ایران استراحت داشت.

مرحله یک چهارم نهایی:

ایران ۴۲ – استرالیا ۴۵

ایران با شکست برابر استرالیا، برای کسب مقام نهم به رقابت پرداخت.

ایران ۴۲ – کویت ۴۳

مقام سیزدهم تا شانزدهم:

ایران ۴۵ – تایلند ۳۳

ایران ۴۳ – هند ۳۹

ایران با شکست هند مقام سیزدهم را به دست آورد.

* فلوره تیمی زنان

مرحله یک هشتم نهایی:

ایران ۱۸ – سنگاپور ۴۵

کسب مقام نهم تا شانزدهم:

ایران ابتدا استراحت داشت.

ایران ۳۵ – استرالیا ۴۵

ایران ۴۵- هند ۳۷

ایران با شکست هند مقام یازدهم را کسب کرد.