خودسوزی مرد میانسال در وسط جلسه شورا

فیلم /
شناسه خبر: 479648

یک مرد میانسال در جلسه شورا در مقابل چشمان حضار، خودسوزی کرد

یک مرد میانسال اوکراینی به دلیل مشکلات بسیار و رسیدگی نشدن از سوی مسئولان، در وسط جلسه شورا خودسوزی کرد.

حضار برای نجات او، به سرعت وارد عمل شدند و توانستند از آسیب ناشی از سوختگی، جلوگیری کنند.

کلمات کلیدی