نسل جدید جنگنده‌ها درنمایشگاه هوایی پاریس

فیلم /
شناسه خبر: 479497

در نمایشگاه هوایی پاریس نسل جدید هواپیماهای پنهانکار نسل پنجم معرفی شده اند. جنگنده ها کنونی در اروپا نسل چهارونیم هستند و در برابر مدل جدید سوخو با نام ۵۷ که پنهانکار و نسل پنجم است توانایی پایین تری دارند. اروپا امیدوار است با جنگنده جدید خود که در سال ۲۰۲۶ اولین پرواز خود را انجام خواهد داد بتوانند پوشش هوایی مناسبی را برای آسمان اروپا ایجاد کند.