اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

زندگینامه و گزیده دیوان ملک‌الشعرای بهار منتشر شد

زندگینامه و گزیده دیوان ملک‌الشعرای بهار منتشر شد

گزیده اشعار ملک‌الشعرای بهار در ۴ بخش به همراه زندگی‌نامه این شاعر، ادیب و پژوهشگر معاصر به چاپ رسید.

 گزیده دیوان ملک‌الشعرای بهار به همت انجمن قلم ایران در ۱۷۸۱ صفحه و در دو مجلد چاپ شد.

این گزیده اشعار دربردارنده قصاید، غزلیات، قطعات، مثنویات، مسمطات، ترکیبات، ترجیعات، مستزادها، و چهارپاره‌های این شاعر نام‌آور ایرانی است.

گزیده اشعار ملک‌الشعرای بهار در چهار بخش به شرح زیر تدوین و تنظیم شده است:

۱ – بخش اول: گزیده اشعار دوره اقامت در خراسان (از سال ۱۲۸۲ تا ۱۲۹۲ خورشیدی)

۲ – بخش دوم: اشعار دوره اول اقامت در تهران (از سال ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ خورشیدی، قبل از کودتای سوم اسفند)

۳ – بخش سوم: اشعار دوره دوم اقامت در تهران (از اسفند ۱۲۹۹ تا شهریور ۱۳۲۰)

۴ – بخش جهارم: اشعار دوره سوم اقامت در تهران (از شهریور ۱۳۲۰ تا اول اردیبهشت ۱۳۳۰ خورشیدی)

محمدتقی بهار، ۱۸ آذر ۱۲۶۵ خورشیدی در مشهد به دنیا آمد و یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۳۰ در خانه مسکونی خود در تهران درگذشت. این شاعر، ادیب، نویسنده، روزنامه‌نگار، تاریخ‌نگار و سیاست‌مدار معاصر، در آرامگاه ظهیرالدوله در شمیران به خاک سپرده شد.

گزیده دیوان ملک‌الشعرای بهار به همت انجمن قلم ایران در ۱۷۸۱ صفحه و در قالب دو مجلد و هر جلد با قیمت ۲۰۰ هزار تومان چاپ و منتشر شد./خبرانلاین

کپی