سخنگوی فدراسیون فوتبال در پاسخ به اظهارات اخیر احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس درباره اینکه تخلفات فدراسیون در حال بررسی است، تأکید کرد که از شفاف‌سازی استقبال می‌کنند.

امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: مشی کلی فدراسیون فوتبال همواره شفاف سازی بوده و این رویه قطعی است که مورد تأکید رئیس و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قرار دارد. بر این اساس، فدراسیون خود را در همه سطوح پاسخگوی هر گونه ابهامی می‌داند.

وی افزود: بدون شک، سازمان یا نهادی که نتواند به پرسش‌ها در نزد افکار عمومی پاسخ دهد، مورد تحسین و احترام هم قرار نمی‌گیرد و لذا طرح انتقاد سازنده و پرسش کمک به فوتبال است، حتماً از شفاف‌سازی استقبال می‌کنیم، اما با فراکنی مخالفیم. در حالی که چنین دیدگاهی از صدر تا ذیل در فدراسیون وجود دارد، طرح مباحثی جز این عاری از واقعیت محسوب می‌شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: فدراسیون فوتبال با احترام و تواضع نسبت به طرح انتقادات منصفانه که با راهکارهای سازنده همراه هستند می‌نگرد. بر این اساس، آحاد جامعه می‌توانند دیدگاه‌های خود را برای پیشرفت امور و در نهایت کمک به فوتبال ملی به فدراسیون ارائه دهند.

علوی درباره اظهارات صورت گرفته از سوی قاضی‌زاده هاشمی عنوان کرد: بار دیگر اعلام می‌کنیم اگر در هر حوزه فوتبال دیدگاه، ابهام یا نکته‌ای وجود دارد به مراجع ذیصلاح اعلام شود. در نهایت، امیدواریم طرح مباحث در فضای آرام و به دور از اتهام زنی باعث کمک به جامعه فوتبال شود که این موضوع خواست عموم جامعه است./ سایت رسمی فدراسیون فوتبال