در جمع تیم اعزامی بانوان ایران اعزامی به مسابقات جام جهانی هلند:

وزیر ورزش: تصویب پوشش دختران ایران و مسلمان در فدراسیون جهانی از دست آوردهای بزرگ ورزش در دولت تدبیر و امید بود

ورزشی /
شناسه خبر: 479063

وزیر ورزش و جوانان گفت: حضور شما با پوشش شرعی و فرهنگی جدای از نتیجه پیام روشن و مثبتی برای مردم دنیا دارد و امیدوارم بتوانید به شایستگی از هویت ورزش زنان ایران دفاع کنید .

مسعود سلطانی فر با ابراز خرسندی از موفقیت های تیم ملی دختران ایران در رده های مختلف گفت: حضور شما با پوشش شرعی و فرهنگی جدای از نتیجه پیام روشن و مثبتی برای مردم دنیا دارد و امیدوارم بتوانید به شایستگی از هویت ورزش زنان ایران دفاع کنید./ وزارت ورزش و جوانان