مأموران انتظامی شهرستان نهبندان یک دستگاه پراید با 44 کیلو و 350 گرم تریاک و هروئین توقیف کردند.

مواد مخدر

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران انتظامی شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودروهای عبوری به سواری پراید مشکوک و  در بازرسی از این خودرو خودرو 40 کیلوگرم تریاک و 4 کیلو و 350گرم هروئین کشف کردند.

پراید

سرهنگ احسان رحیمی افزود: در این رابطه 2 متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند./صداو سیما