رئیس جمهور کشورمان گفت: برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در امور کشورهای منطقه مداخله و توافق های بین المللی را نقض می کنند که موجب افزایش تنش های منطقه می شود.حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در پنجمین کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) در پایتخت تاجیکستان گفت: باید برای تقویت روابط خود تلاش کنیم و علیه تروریسم و افراط گرایی دیواری بسازیم.