جنگ سرد این بار در فضا

فیلم /
شناسه خبر: 478623

سازمان ملل: هیچ کشوری حق ندارد بخشی، جزئی یا کلی از یک سیاره را متعلق به خود بداند.جنگ سرد میان روسیه، چین با آمریکا حالا به فضا کشیده شده است؛ فلزهای گرانبها استخراج می شود؛ علاوه بر منافع اقتصادی کلان یک نبرد امنیتی فضایی هم راه افتاده است. روسیه و چین یک سو و آمریکا هم سویی دیگر.