تولید برچسب های هوشمند

فیلم /
شناسه خبر: 478550

محققان ایرانی در آزمایشگاه ریز فرآوری برچسب های هوشمندی ساختند که در بدن انسان فاکتورهای ضروری را در هر شرایطی اندازه گیری و با اتصال به تلفن همراه نتایج را تحلیل می کند.