مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار توئیتی قوه قضائیه را خطاب قرار داد و خواستار اجرای بی طرفانه قانون در زمینه آئین نامه رسیدگی به دارایی های مقامات شد.

مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی روی صفحه اجتماعی توئیتر نوشت:

این روزها برای قوه قضائیه در زمینه آزادی جاسوس لبنانی، قتل شیرمحمدی، زندانی شدن عضو شورای شهر شیراز، موضوع املاک نجومی و... سخن بسیار است؛ اما ابلاغ آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات براساس اصل۱۴۲بارقه ای از امید جهت اصلاحات قضایی به وجود می آورد.
به شرط اجرای قانون بابی طرفی کامل

---