صدور کیفرخواست برای عاملان قتل در زندان

حوادث /
شناسه خبر: 478498

گروه حوادث/ پرونده عاملان قتل پسر جوان در زندان تهران بزرگ با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری رفت.

علیرضا شیرمحمد علی- 21 ساله- از تیرماه سال گذشته به اتهام مسائل سیاسی دستگیر و به 8 سال حبس محکوم شده بود. در حالی که قرار بود پرونده وی در تاریخ 18 تیر 98بار دیگر در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود، شامگاه 20 خرداد توسط دو زندانی و با ضربات چاقوی دست ساز در زندان تهران بزرگ به قتل رسید. القاصی مهر، دادستان تهران در این رابطه گفت: این پرونده دارای دو متهم است که متهم اول به اتهام قتل عمد و ضرب و جرح عمدی غیرمنتهی به فوت و متهم دوم به اتهام معاونت در قتل عمدی و ضرب و جرح عمدی غیرمنتهی به فوت تحت بازجویی قرار گرفتند. پس از تکمیل تحقیقات و با رعایت موازین قانونی و حقوق دفاعی متهم از جمله حضور وکیل تسخیری، تشکیل پرونده شخصیت، انجام تست روحی-روانی و سایر حقوق مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری ظرف دو روز تکمیل و با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شد.