شهردار سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷ تهران به قتل میترا استاد، توسط همسرش محمدعلی نجفی واکنش نشان داد.

غلامحسین کرباسچی در واکنش به قتل میترا استاد توسط شهردار سابق تهران نوشت:

ماهیت تاسف‌بار حادثه قتل میترا استاد هرچه باشد نمی‌توان مسئولیت کسانی را که دو سال قبل علی‌رغم اصرار و تذکر برخی دلسوزان و مراکز مسئول این چاه ویل را برای اصلاحات و نجفی حفر کردند نادیده گرفت./ انتخاب

  واکنش کرباسچی به قتل میترا استاد، توسط همسرش محمدعلی نجفی