اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

کلمات کلیدی

لزوم مشارکت نخبگان و دانشگاهیان برای پیشرفت قم

لزوم مشارکت نخبگان و دانشگاهیان برای پیشرفت قم
بهرام سرمست استاندار قم

‌تدوین آیین نامه مجمع مشورتی دانشگاهیان استان قم ضرورت دارد و توسعه و پیشرفت استان ‌نیازمند مشارکت نخبگان و دانشگاهیان است. استفاده از نظرات دانشگاهیان برای توسعه استان در دستور کار قرار دارد و فرضیه های علمی مبنای قرار گرفتن اصحاب علم در راس نهادهای حاکمیتی و اجرایی است.

برخی از مدیران دولتی خود را بی نیاز از دانشگاه ها می دانند و برخی از دانشگاهیان نیز در فضای علمی خود را صاحب نظر دانسته و بیگانه از دخالت در مدیریت کشور می پندارند. ایجاد مجمع مشورتی استان قم با حضور روسای دانشگاه ها در راستای استفاده از ظرفیت های علمی آنان برای مدیریت اجرایی استان ضروری است و ساز و کار اجرایی این مجمع نیز به دانشگاهیان سپرده شده است.

۳۰ مرکز علمی و آموزش عالی در استان قم فعالیت می کند و در جلساتی که با روسای دانشگاه ها داشتیم مصوب شد، نمایندگان دانشگاهیان معرفی و آیین نامه فعالیت مجمع مشورتی استان تدوین شود.

برنامه « هر استاد یک مساله، هر دانشگاه یک پروژه» در راستای پیشبرد طرح های اقتصادی، عمرانی و اجتماعی استان قم است و این پیشنهاد جهت اصلاح ‌فرآیند های  تحقیقات و پژوهش های دانشگاهیان در مسیر رفع موانع طرح های عقب افتاده استان ارائه شده است.

طرح های استان قم با حضور استادان مرتبط دانشگاهی باید در قالب اتاق های فکر مجزا مورد بررسی قرار بگیرد و حاصل این گفت و گوها باید به تحلیلی منجر شود که در تصمیم گیری ها مدیران ارشد استان را کمک کند. کارگروه های تخصصی در ذیل شورای برنامه ریزی استان نیز باید تعریف شود تا پیش از مطرح شدن طرح ها در صحن شورا، با پشتوانه کارشناسی استادان دانشگاهی چکش کاری شده و برای تصویب مهیا شود.

در ارتباط با صنعت نیز می توانیم از ظرفیت مطالعاتی استادان دانشگاهی جهت مشاوره به صنعتگران استفاده و این ارتباط را برقرار کنیم. همچنین آماده ایم در کارگروه های تخصصی همایش سرمایه گذاری استان قم، از ظرفیت های کارشناسی دانشگاهیان استفاده کنیم.

کپی