مرد ۲۸ انگشتی !

عکس /
شناسه خبر: 468300

یک مرد هندی 46ساله با داشتن 28 انگشت اسم خود را در کتاب رکورد جهانی گینس ثبت کرد