داستان سیل آق‌قلا از زبان حاجی آخوند حبیبلی

خاکسپاری در آب

سیاسی /
شناسه خبر: 468090

گزارش گروه چندرسانه‌ای «ایران» از مردی که همسرش را ساعتی قبل از سیل‌آق‌قلا از دست داد.

حاجی آخوند مهدی حبیبلی از لحظه‌های سخت شروع سیل و مصیبت از دست دادن همسرش می‌گوید. وقتی منتظر ارسال جنازه همسرش به سردخانه نماند. از سپاه کمک خواست و تشییع جنازه در آب و از حیاط خانه تا قایق آغاز شد تا در کنار فرزندانش آرام گرفت.  

 

گزارش «ایران» را اینجا بخوانید

کلمات کلیدی