اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹
عابدی:

بهبود وضعیت اقتصادی پرستاران الزامی است

بهبود وضعیت اقتصادی پرستاران الزامی است

نماینده مردم در مجلس دهم رباره وضعیت حقوق پرداختی به پرستاران در کشور،گفت:جراحی یک کار فردی نیست بلکه گروهی است و این در حالی است که درآمد پزشکان در بیمارستان های دولتی به دو بخش تقسیم‌می شود، بخشی از درآمد متعلق به حقوق و مزایا است که توسط دولت پرداخت می شود و بخشی دیگر به نسبت عملکرد پزشک پرداخت می شود.

حیدر علی عابدی با بیان اینکه جراحی یک کار فردی نیست بلکه گروهی است،گفت: بازنگری در کارانه پرستاران برای بهبود وضعیت اقتصادی پرستاران الزامی است.
 
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پرستاران در بیمارستان های دولتی به مانند پزشکان  حقوق و مزایا دریافت می کنند بنابراین  تمام افرادی که دربخش دولتی حقوق دریافت می کنند دارای  نوعی  تعادل  در پرداخت  حقوق هستند  اما در حیطه پرداخت کارانه میان پزشک و پرستار تفاوت وجود دارد.
 
در آمد پزشکان و پرستاران در زمان محاسبه کارانه متفاوت تعیین می شود
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در آمد پزشکان و پرستاران در زمان محاسبه کارانه متفاوت تعیین می شود تصریح کرد:بطور مثال در سیستم پزشکی کارانه یک جراح،چشم پزشک یا متخصص داخلی با دیگر متخصصان متفاوت است.
 
 کارانه پرداختی به پرستاران  نیازمند بازنگری
 
 سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان  مجلس  یادآورشد: می بایست کارانه پرداختی به پرستاران در کشور مورد بازنگری قرار بگیرد این امر نیازمند تغییر نگرش است زیرا قانون گذران  باید بدانند  که جراحی یک کار گروهی است بلکه یک عمل فردی نیست./خانه ملت 
کپی