اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
به مناسبت نیمه شعبان ولادت با سعادت حضرت مهدی ( عج)

ترسیم آینده‌ای روشن درسایه باور به مهدویت

ترسیم آینده‌ای روشن درسایه باور به مهدویت
اسماعیل علوی دبیر گروه پایداری

میراث فکری بشرهمراه با تصریحات فراوانی دررابطه با این حقیقت است که جهان را مصلحی باید تا ریشه ظلم و جور را بسوزاند و بشریت را از حاکمیت مجموعه شرها برهاند.عقیده‌ای که در جایگاه یک نیازعام فطری همه ابنای بشر در آن اشتراک دارند.

 
 
 
 
 
 
 
براین اساس گفته می‌شود، باوربه ظهورمنجی ومصلحی که با برقراری حکومت واحد جهانی بر پایه عدل و داد، تب جنگ وخشونت رادر سرتاسرجهان فرونشانده و بساط ظلم وجوررا برخواهدچید، پیش از آنکه برخاسته ازعقیده دینی باشد، ضرورتی فطری در راستای تحقق یکی ازآرزوهای بزرگ بشراست. این نیاز بر اساس آنچه انسان در سرشت خود با آن آفریده شده شکل گرفته و در راستای حس کمال جوی آدمی قراردارد. دامنه این درک فطری، صاحبان و پیروان مکاتب مادی را نیز در بر گرفته است.«برتراند راسل» متفکر مشهور انگلیسی می‌گوید:«جهان در انتظار مصلحی است که در زیر یک پرچم و یک شعار همه جهان را گردهم آورد.» همچنین «آلبرت انیشتین» واضع نظریه نسبیت از روی باوری فطری بیان می‌دارد:« روزی که صلح وصفا همه دنیارا فراگیرد ومردم درآن دوستدار وبرادر یکدیگر شوند دورنیست». ایمان به آینده‌ای روشن و سرشار از کامیابی در افق زندگی انسان به صورت باوری دینی نیز تجسم یافته وبه مثابه آرمانی مذهبی متجلی شده است.براین اساس ادیان بزرگ الهی در امتداد این عقیده وبا الهام از فطرت، رسیدن روزی را وعده داده‌اند که مصلحی ظهور کرده و انسان را پس از رنجی طولانی به آرامش حقیقی می‌رساند.به گونه ای که ایمان به برپایی دولت عدالت گستر در سرتاسر کره ارض با ظهور مصلح دینی، از نقاط مشترک و بارز ادیان الهی بوده وبشارت به ظهورچنین مصلحی عامل انگیزش پیروان انبیای الهی برای حرکت در جهت تحقق رسالت آنان محسوب می‌شود.دراین راستا مکتب آسمانی اسلام نیز به طرح روشن ظهور منجی در قالب عقیده «مهدویت» پرداخته است که براساس آن با ظهور مهدی موعود(ع) سایه خلافت‌های ظلم و جور از سر ملت‌ها کوتاه و در پرتو رشد و آگاهی، زندگی‌ها رنگ معنویت می‌گیرد و صلح، ثبات، آرامش وهمزیستی مسالمت‌آمیز دست یافتنی خواهد شد. اسلام ضمن تأیید و تقویت این مهم به دلیل تعیین مصداق و تفصیل پیرامون آن، در مرحله کلی‌گویی باقی نمانده و می‌تواند آرزوی بشر را که از آغاز طلوع حیات با آن زیسته و بدان دل بسته است محقق سازد. معرفی مصداق عینی منجی –حضرت مهدی(ع) - و ویژگی‌های مدینه فاضله آخرالزمانی افکار و اندیشه‌ها را اشباع و اقناع ساخته و با طرح «مهدویت» این نیاز فطری از آسمان به زمین آورده شده و تبدیل به ایمانی عینی گردیده است.در اندیشه اسلامی هیچ نکته مجهولی در ارتباط با مهدویت وجود ندارد و مهدی(ع) واقعیتی حی و مؤثر در زندگی ایمانی مسلمانان است، اگر چه تأثیرآن همچون خورشید از پس ابرها باشد.
 مهدویت از جمله عقاید پویا و زندگی ‌ساز دینی است که سویه‌های آن عرصه‌های جدی حیات فردی و جمعی را فراگرفته و به تنهایی بخش عمده‌ای از اندیشه اجتماعی اسلام را شکل می‌دهد. به گونه‌ای که پایبندی بدان افراد را به تکاپو واداشته و با واقعیت‌های جهان پیرامون آشنا می‌سازد. باورمندان به مهدویت برپایه عقیده به برقراری حکومت واحد جهانی با ویژگی‌های عدل و داد و صلح و امنیت، نمی‌توانند از مسائل جهانی غافل باشند. چرا که برمبنای این عقیده حتی علم و تکنولوژی نیز می‌تواند دارای ویژگی‌ها و ظرفیت‌هایی باشد که چشم انداز روشنی برای آینده جهان ترسیم ‌کند. از این‌ رو می‌توان گفت، مهدویت به مثابه محرک جامعه ایمانی انسان را موجودی اجتماعی و زمینی درنظرآورده و نیک عاقبتی و رستگاریش را با حیات دنیایی درپیوند می‌داند و در تبیین نسبت دنیا و عقبی، دنیا را موهبتی الهی و زمین را خاستگاه تجلی جوهره ایمانی انسان به شمار می‌آورد. شاهد این مدعا پیش‌بینی سرانجام نیک برای انسان در افق آینده است. این درحالی است که نظام مادی حاکم بر جهان که عاری از مکارم اخلاقی بوده و سلطه خود را با قدرتی مخوف سایه گستر کرده است در تزاید رذائل و مفاسد، محیط‌های زندگی را آلوده و انجام بدی برای فرزند آدم پیش‌بینی می‌کند و با شبح ویرانی بر اثر تخریب محیط زیست، توسط سلاح‌های مخرب کشتارجمعی، ابتلائات اخلاقی و آشفتگی‌های زیست محیطی، سرنوشت محتوم بشر را ناگزیر از ورود به وادی‌های هولناک منتهی می‌داند.
مهدویت با افق‌های روشن خود، پاسخگوی نیازهای بشریت است و می‌تواند نقطه عطفی درعافیت بخشی به زندگی امروز و فردای جوامع بشری باشد. امیدآفرینی مهدویت قادراست اقطاب مخالف و بعید که دو قطب فقر و غنا را شکل داده‌اند به یکدیگر نزدیک کرده و از آهنگ تند فاصله گرفتن آنها بکاهد. چرا که منطق آینده روشن با طمأنینه ایمان و اطمینان همراه بوده و در سایه سعی وعمل در راه کسب به زندگی بهتر برمدار شرافت و عزت دست یافتنی است.
کپی