نمازگزاران جمعه در تهران به منظور حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و محکومیت اقدام اخیر آمریکا راهپیمایی کردند.