نماز عبادی-سیاسی جمعه تهران

عکس /
شناسه خبر: 461966

نماز عبادی - سیاسی جمعه تهران به امامت آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی برگزار شد.