وی  تصریح کرد: با تحقیقات صورت گرفته از متهم  مشخص شد این فرد با ارسال پیامک های دروغین به افراد از طریق تلفن همراه خود با مضمون پیدا کردن سکه اقدام به کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز در خاتمه با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی، به شهروندان توصیه کرد: هرگز فریب وعده های دروغین اینگونه افراد سودجو و فرصت طلب را نخورده و در صورت دریافت چنین پیامک هایی قبل از انجام هر گونه اقدام مراتب را سریعا به پلیس گزارش دهند./ برنا