وحید قبادی دانا،‏ رییس سازمان بهزیستی کشور طی حکمی، «منتظر شبر» را به عنوان مشاور رییس در امور اجرایی و دبیر شورای معاونین سازمان منصوب کرد.

اخبار اجتماعی ایران/ وحید قبادی دانا طی حکمی، «منتظر شبر» را به عنوان مشاور رییس در امور اجرایی و دبیر شورای معاونین سازمان منصوب کرد.

متن حکم به شرح ذیل است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر سیدمنتظر شبر

 


با عنایت به مراتب تعهد، خلوص، تخصص و توانمندی جنابعالی، به موجب این ابلاغ بعنوان "مشاور اینجانب در امور اجرایی و دبیر شورای معاونین سازمان" منصوب می گردید.

نظر به جایگاه ویژه سازمان، بعنوان اصلی ترین نهاد دولتی متولی رفاه و سلامت اجتماعی کشور و با توجه به ضرورت هماهنگی، انسجام و یکپارچگی اقدامات در تحقق اهداف متعالی سازمان، انتظار دارم با اتکال به نیروی لایزال الهی، ضمن بهره گیری از مهارت های حرفه ای، سعه صدر و تعامل و ارتباط دوسویه، پویا و فعال با حوزه های مختلف ستادی و استانی، نسبت به نیازسنجی روزآمد و انعکاس کمبودها، مشکلات و ارائه پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی جهت برون رفت از چالش ها و ایجاد فرصت ها با استفاده از ظرفیت های موجود، رصد و شناسایی نیازهای بومی و منطقه ای در استان ها با تاکید بر اولویت های توسعه منطقه ای در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای سازمان، سازماندهی مطلوب زمینه های مشترک همکاری و بهره گیری از پتانسیل های سایر نهادها، موسسات و دستگاه های ملی و استانی به منظور جلب و جذب مشارکت های همه جانبه در امور مشارکت پذیر، در چارچوب قوانین و ضوابط سازمان و برنامه ریزی برای برگزاری منظم جلسات شورای معاونین و پیگیری مصوبات شورا، تمامی توان خویش را بکار گیرید.

توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف محوله از درگاه خداوند منان مسئلتمی نمایم.


دکتر وحید قبادی دانا

معاون وزیر و رئیس سازمان