اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

کلمات کلیدی

بخشش در یک قدمی چوبه دار

بخشش در یک قدمی چوبه دار

زندگی دوباره در چند قدمی قصاص، داستان دو جوانی است که یکی دستش از دنیا کوتاه شد و دیگری هم راه نجاتی نداشت

بخشش در یک قدمی چوبه دار

کپی